Din Kundvagn

  • Kundvagnen är tom!

Summa:

kr

PRIVACY POLICY

Din integritet är viktigt för oss. Ai:s mål är att följa gällande regler för behandling av personuppgifter. Syftet med Ai: s integritetspolicy är att informera dig om vilken information Ai lagrar och hur denna information används.

Genom att godkänna Aieyewear.se: s integritetspolicy i samband med inköp eller registrering av information, godkänner du behandlingen av din personliga information enligt nedan:

1. Hur Ai behandlar din personliga information
Ai behandlar din personliga information i enlighet med personuppgiftslagens regler. Den personliga information som du som kund disponerar, har gett eller som vi samlar på Aieyewear.se genom cookies för att hantera dina inköp eller följa upp våra åtaganden till dig som kund behandlas av Ai och i vissa fall av andra företag inom Synsam Group, för de ändamål som anges nedan. Den personliga information som behandlas är ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, inköps-, betalnings- och orderhistorik, betalnings- och kreditkortsnummer och IP-adress.

2. Vad används personuppgifter för?
Genom att avslöja din personliga information till oss samtycker du till att personuppgifterna anges i vårt kundregister för identifiering, marknadsanalys och kundanalys, kundhantering och utvärdering av tjänster och produkter. Personlig information används också för marknadsföringsändamål, till exempel genom att skicka mail, text och e-post, om inte du har angett att du inte vill få direktmarknadsföring.

På uppdrag av och i vissa fall av fordringar från betalnings- eller hypotekslån behandlas ditt personnummer i samband med inköpet.

Du är också överens om att personliga uppgifter kan lämnas till företag i Synsam Group samt andra verksamheter som Synsam Group samarbetar med, både inom och utanför EU och EES.

Personuppgifter kan tillhandahållas till företag som utför tjänster för Ai, såsom infrastruktur och IT-tjänster, kundservice, bearbetning och analys av marknadsundersökningar och statistiska analyser. Sådana företag kan etableras både inom och utanför EU och EES.

Genom att godkänna integritetspolicyen på Aieyewear.se för inköp eller utlämnande av information, godkänner du att dina personuppgifter kommer att överföras till länder utanför EES.

Vi behandlar också personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och för att våra lagliga skyldigheter uppfylls (till exempel för registrering i enlighet med lagen om hälso- och sjukvårdsregister för kunder som utför en ögonkontroll, se nedan).

3. Hur länge lagras din information?
Vi behandlar din personliga information i enlighet med personuppgiftslagens krav. Det innebär att din information inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av informationen, såvida inte annan lag föreskriver eller tillåter lagring under en längre tid.

4. Rätt till tillgång till information och förändring / korrigering av information
I enlighet med personuppgiftslagen har du rätt att få tillgång till den information vi har om dig. Sådan information kan erhållas genom att göra en skriftlig och undertecknad begäran till oss. Förfrågan skickas till: Synsam Drifts AB, Personuppgiftsansvarig, Box 30153, 104 25 Stockholm, som tydligt anger att detta är information som lagras med Ai. Vid samma adress kan du även skicka förfrågningar om reservation mot direktannonsering eller korrigering av felaktig eller ofullständig personlig information.

Om du vill ändra informationen du har gett till Ai, till exempel byte av e-postadress, namn eller betalningsinformation, var vänlig meddela Ai om rätt information genom att skicka ett mail till ida@aieyewear.se. Du kan också kontakta oss på den här e-postadressen om du vill avbryta ditt användarkonto. Begäran om rättelse, uteslutning eller radering av personuppgifter kan göras när som helst.

Om du har reserverat dig för att din information behandlas för marknadsföring, kommer informationen inte att behandlas för detta ändamål. Om du tidigare har kommit överens kan du kontakta oss när som helst för att reservera dig mot Ai med din personliga information för marknadsföring.

5. Information som omfattas av hälsopersonalagen och patientens rekord
Ai är skyldig att hålla rekord över de kunder som gör ögonprov med oss ??enligt hälsovårdslagen och patientlagen. I tidskriften tillhandahåller vi information om identitet, ditt personnummer / nationellt identitetsnummer, relevant information om vårdhistoria, information om behandling och åtgärder, samt information om när och vem som har registrerat information i tidningen.

Enligt hälsovårdsloven kan vi vara skyldiga att lämna viss information från tidskriften, till exempel om ett körkort eller flygplanscertifikat inte uppfyller hälsokraven i området.

5.1 Sekretess
Tillgång till personuppgifter i