Din Kundvagn

  • Kundvagnen är tom!

Summa:

0 kr

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Din integritet är viktigt för oss. Ai:s mål är att följa gällande regler för behandling av personuppgifter. Syftet med Ai: s integritetspolicy är att informera dig om vilken information Ai lagrar och hur denna information används.

Genom att godkänna Aieyewear.se: s integritetspolicy i samband med inköp eller registrering av information, godkänner du behandlingen av din personliga information enligt nedan:

2. Vilka personuppgifter behandlar vi och i vilket ändamål (syfte)

2.1. Kund
Ai utför behandlingar med personuppgifter som du som kund lämnar eller har lämnat till oss för att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

2.2. Kandidater/Arbetssökande
Ai behandlar även personuppgifter inom ramen för rekrytering. Det kan då handla om personuppgifter som arbetssökande skickar i så kallade spontanansökningar eller personuppgifter som skickas för utannonserade jobb.

3. Hur Ai behandlar din personliga uppgifter
Ai behandlar din personliga uppgifter i enlighet med personuppgiftslagens regler. Den personliga information som du som kund disponerar, har gett eller som vi samlar på Aieyewear.se genom cookies för att hantera dina inköp eller följa upp våra åtaganden till dig som kund behandlas av Ai och i vissa fall av andra företag inom Synsam Group, för de ändamål som anges nedan. Den personliga information som behandlas är ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, inköps-, betalnings- och orderhistorik, betalnings- och kreditkortsnummer och IP-adress.

4. Uppgifter som omfattas av Patientdatalagen
Ai behandlar personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser mot dig och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter (exempelvis för journalhantering enligt Patientdatalagen (PDL) för de kunder som genomgår en synundersökning).

På Ai är vi, enligt PDL, skyldiga att föra en journal för de kunder som gör någon typ av synundersökning hos oss. I journalen antecknar vi exempelvis uppgifter om din identitet, personnummer, väsentliga uppgifter om hälsohistorik, uppgifter om behandling och åtgärder samt uppgift om när och vem som gjort anteckning i journalen.

5. Rätt till tillgång till uppgifter och förändring / korrigering av uppgifter
I enlighet med personuppgiftslagen har du rätt att få tillgång till den uppgifter vi har om dig. Sådan information kan erhållas genom att göra en skriftlig och undertecknad begäran till oss. Förfrågan skickas till: Synsam Drifts AB, Personuppgiftsansvarig, Box 30153, 104 25 Stockholm, som tydligt anger att detta är information som lagras med Ai. Vid samma adress kan du även skicka förfrågningar om reservation mot direktannonsering eller korrigering av felaktig eller ofullständig personlig information.

Om du vill ändra informationen du har gett till Ai, till exempel byte av e-postadress, namn eller betalningsinformation, var vänlig meddela Ai om rätt information genom att skicka ett mail till  info@aieyewear.se. Du kan också kontakta oss på den här e-postadressen om du vill avbryta ditt användarkonto. Begäran om rättelse, uteslutning eller radering av personuppgifter kan göras när som helst.

6. Hur länge lagras dina uppgifter?
Vi behandlar din personliga uppgifter i enlighet med personuppgiftslagens krav. Det innebär att din information inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av informationen, såvida inte annan lag föreskriver eller tillåter lagring under en längre tid.

7. Om sekretess
Sekretess gäller för personuppgifter och andra personliga förhållanden. Sekretess och behörighetssystem reglerar vem som får tillgång till personuppgifterna. Den personal som behöver uppgifterna i sitt arbete har rätt att få ta del av uppgifterna men tystnadsplikt gäller mot andra. Personal får inte ta del av andra uppgifter än de uppgifter som personalen i det enskilda fallet behöver för att kunna utföra sitt arbete.